Clasa a V-a Diriginte: Jurcoane Roana

Clasa a VI-a Diriginte: Barbă Corina Dorica

Clasa a VII-a Diriginte: Vodicean Adina

Clasa a VIII-a Diriginte: Popa Ana Maria

Clasa a IX-a A Diriginte: Craciunescu Cosmin

Clasa a IX-a B Diriginte: Popa Dorin

Clasa a X-a A Diriginte: Suciu Liliana

Clasa a X-a B Diriginte: Mărgineanu Violeta

Clasa a XI-a A Diriginte: Schipor Rodica

Clasa a XI-a B Diriginte: Vesa Nicolae

Clasa a XII-a A Diriginte: Spinanț Ramona

Clasa a XII-a B Diriginte: Fărău Florin