Descărcare : LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 

Descărcare : O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011

 

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi lista centrelor de concurs 2012-2013 la Grupul Scolar Savarsin (Clik).

mmm