Istoric

 

            În Săvîrşin se atestă existenţa unui învăţământ cu caracter neorganizat încă înainte de anul 1700, condus de preoţi şi de alte persoane cărora, desigur, le-a lipsit o pregătire de specialitate.

            Din documente rezultă că, în anul 1715, în localităţile Troaş, Săvîrşin, Hălăliş, Pîrneşti, Cuiaş, Toc, Valea Mare, Căprioara, se practica un învăţământ  neorganizat.     

            După anul 1777, în baza edictului împărătesc al Mariei Tereza, numit „RATIO EDUCATIONIS”, se prevede înfiinţarea unor şcoli naţionale. La început aceste şcoli s-au numit „triviale” pentru că se învăţau doar trei obiecte: citirea, scrierea şi socotitul.

            Se adevereşte că în comuna Săvîrşin exista învăţământ încă din anul 1785, infiinţat prin Ordinul „Ratio Educationes” dat de împăratul Iosif al II-lea în anul 1780.

            În 1810, doar trei copii au frecventat şcoala din Săvîrşin. În anul şcolar 1820-1821, învăţătorul Zaharia Popovici avea 28 de elevi. În 1822, într-o şcoală deja clădită, învăţătorul Bota avea 23 de băieţi şi o fată.

            După unirea din 1918 învăţământul se dezvoltă. Numărul elevilor este tot mai mare. În anul 1922 se înfiinţează grădiniţa.

            În anul şcolar 1940-1941 frecventează şcoala 128 de elevi. La cele 7 clase primare predau patru învăţători: Nini George, Dănilă Ana, Popescu Vasile şi Albu Ioan. Educatoare erau: Papp Laura şi Nini Aurora. În locul învăţătorilor mobilizaţi vor preda: Marţian Rozalia, Cioflec Ecaterina şi Rădulescu Janeta. Religia era predată de preoţii Ciorogariu Terente şi Bembea V.

            Anul şcolar 1953 aduce schimbări în conducerea şcolii din Săvîrşin. Director este numit Iosif Dohangie, până în anul 1958.

Până în anul 1964 cursurile s-au desfăşurat pentru clasele I – VII respectiv I – VIII în două clădiri, una aparţinând Bisericii Ortodoxe Savîrşin şi una aprţinând comunei Săvîrşin.

Actuala clădire a Grupului Şcolar Săvîrşin a fost dată în folosinţă parţial în 1965 şi integral în 1968 ca Liceu Teoretic, până în anul 1977. Din acest an şi până în anul 1997 funcţionează ca şcoală generală I – VIII şi  I –X. Din anul 1997 şcoala din Săvîrşin revine la titulatura de Liceu Teoretic, funcţionând astfel până în 2001 când devine Grupul Şcolar Săvîrşin. O contribuţie deosebită, în acest sens, a avut-o doamna director Izgarian Elena.

         Au contribuit la prestigiul şcolii directorii :  Ardelean G., Buza Alexandru, Doina Stanaiov, Buneţi Ioan, Izgarian Elena, Stanciu Cornel, Popa Dorin, Izgarian Elena, Vesa Nicolae, Vodicean Adina, Cosma Dorina, Vesa Nicolae.

            Din anul 2006, şcoala intră într-un proces de reabilitare, la fel şi structurile aparţinătoare. Toate acestea au fost posibile datorită intervenţiilor domnului director Vesa Nicolae.

Numărul  elevilor creşte începând cu anul 1960. Anul şcolar 1988-1989 numără 220 elevi. Anul şcolar 1995-1996 numără 205 elevi.

Dacă ne referim la învăţământul din zona Săvârşinului semnalăm următoarele: Şcoala din Halăliş s-a clădit în anul 1852, cea din Timişeşti în 1864, cea din Căprioara în 1768, cea din Troaş în 1852.